iea.vn
  • marex@iea.vn
  • vientdhmt@gmail.com

Hội thảo “Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Điều tra hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ năm 2016”

  16/06/2016
Thực hiện Quyết định số 1277/QĐ-BKHCN và 1276/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Điều tra hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ năm 2016, sáng 13/6/2016 tại Hà Nội, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã tổ chức Hội thảo “Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và điều tra hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ năm 2016”.
 
TS. Lê Xuân Định, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, phát biểu tại Hội thảo


Tham gia Hội thảo có TS. Lê Xuân Định, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia và các đại biểu đến từ các Bộ, ngành và các Sở KH&CN khu vực phía Bắc. 

Nội dung của Hội thảo bao gồm: Giới thiệu về quy trình tiến hành điều tra; Phương án điều tra, mẫu phiếu và hướng dẫn điền phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016; Phương án điều tra, mẫu phiếu và hướng dẫn điền phiếu điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016; và Giới thiệu về định mức chi cho điều tra.

Thời gian tiến hành Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Điều tra hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ năm 2016 trên toàn quốc từ 01 tháng 7 năm 2016.

Mục đích điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm: Thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của quốc gia để phục vụ đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng thay đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược về nghiên cứu và phát triển trên phạm vi cả nước, theo các Bộ, ngành cũng như các địa phương; Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách về phát triển KH&CN, Luật Khoa học và Công nghệ, các kế hoạch, chương trình về nghiên cứu và phát triển; Phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu thống kê về nghiên cứu và phát triển; và Xây dựng cơ sở dữ liệu về nghiên cứu và phát triển của Việt Nam phục vụ các phân tích chuyên sâu và làm tiền đề cho các cuộc điều tra của các năm tiếp theo.

 

Mục đích điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016 nhằm: Thu thập thông tin về mức độ hội nhập quốc tế về KH&CN; Xác định năng lực của cộng đồng KH&CN Việt Nam tham gia các hoạt động quốc tế; Xác định mức độ thâm nhập KH&CN quốc tế vào Việt Nam; và Thu thập thông tin để phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách chiến lược KH&CN./.

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả