iea.vn
 • marex@iea.vn
 • vientdhmt@gmail.com

Dự án MAREX

  03/03/2016
 • Dự án MAREX (Quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản tỉnh Hòa Bình - phục vụ cho phát triển bền vững tại Việt Nam - Management of Mineral Resource Extraction in Hòa Bình Province – a Contribution to Sustainable Development in Vietnam)

   

  MAREX là một dự án nghiên cứu và hợp tác giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam nhằm giải quyết sự ô nhiễm môi trường do xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Trọng tâm chính của dự án là quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, chế biến, sử dụng và tái chế. Dự án được xem như là một đóng góp cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam.

  Dự án được phê duyệt và tài trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức (BMBF), cũng như các đối tác giữa Đức và Việt Nam và sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình.

Một số bài báo và thuyết trình trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án:

+ Bài báo

Schiller, Georg (2015): Using Material Flow Analysis to promote Regional Green Economy Strategies in Vietnam. In: Taking Stock of Industrial Ecology. ISIE Conference 7th-10th July, 2015. Book of Abstracts. Guildford. [Download PDF

 

+ Bài thuyết trình

Schneider, Petra (2015): Technological Questions of Mining and Environmental Protection. [Download PDF] 

Pham, Thi Viet Anh; Wirth, Peter (2015): MAREX: Management of Mineral Resource Extraction – A Contribution to Sustainable Development in Vietnam. The case of Hoa Binh Province. Slides of presentation given at Conference: "Water and Sustainability Research under the German-Vietnamese Cooperation under the framework of the 40 Year Jubilee Celebrations of Diplomatic Relations between Germany and Vietnam" 2015, 3rd December 2015, Hanoi, Vietnam [Download PDF] 

Schiller, Georg (2015): Using Material Flow Analysis to promote Regional Green Economy Strategies in Vietnam. Slides of presentation given at ISIE Conference "Taking Stock of Industrial Ecology" 7th-10th July, 2015, Guildfordlides UK. [Download PDF] 

Schiller, Georg, Wirth, Peter (2015): Analyzing Material Flows of Urbanisation - a Basis for the Management of Mining Activities in Ha Noi City and ist Hinterland. Slides of presentation given at DRESDEN NEXUS Conference DNC 2015, 25th-27th March 2015, Dresden, Germany. [Download PDF] 

 

 

Press

Print Material

 • Project flyer [Download PDF] 
 • Poster by VD-Office of BMBF/MoST [Download PDF] 
 • Brochure by VD-Office of BMBF/MoST [Download PDF] 

MAREX on Track

Press release

 • 19th October 2015: BMBF Press release on project start [Download PDF] 
 • 19th October 2015: IOER Press release on project start [Download PDF] 
 • 3rd November 2015: DoNRE Press release on conference in Hoa Binh [Download PDF] 

 

Bình luận